داستان آبیدیک
معنی کلمه Sabbatical Year ، معنی اصطلاح Sabbatical Year ، به Sabbatical Year چی می گن؟ ، Sabbatical Year چی می شه؟، واژه Sabbatical Year ، معادل Sabbatical Year ، Sabbatical Year synonym , Sabbatical Year definition , Sabbatical Year meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 262 میلی ثانیه.