داستان آبیدیک
معنی کلمه Wattage ، معنی اصطلاح Wattage ، به Wattage چی می گن؟ ، Wattage چی می شه؟، واژه Wattage ، معادل Wattage ، Wattage synonym , Wattage definition , Wattage meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 232 میلی ثانیه.