داستان آبیدیک
معنی کلمه watt ، معنی اصطلاح watt ، به watt چی می گن؟ ، watt چی می شه؟، واژه watt ، معادل watt ، watt synonym , watt definition , watt meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 345 میلی ثانیه.