داستان آبیدیک

معنی‌های پیشنهادی کاربران

زهرا صادقی 27 مهر 1400
وای
32    12
زهرا صادقی 27 مهر 1400
وای
30    15
رضا صالحی 22 مهر 1401
وای میشه
8    1
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
4    0
زهرا صادقی 27 مهر 1400
وای
22    18
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
4    1
m 27 بهمن 1400
این وای اما توی جمله چی میشه
14    13
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
1    3
« 1 » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code