داستان آبیدیک
معنی کلمه eutectic effect ، معنی اصطلاح eutectic effect ، به eutectic effect چی می گن؟ ، eutectic effect چی می شه؟، واژه eutectic effect ، معادل eutectic effect ، eutectic effect synonym , eutectic effect definition , eutectic effect meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 198 میلی ثانیه.