داستان آبیدیک
معنی کلمه fuzzy k means classifying ، معنی اصطلاح fuzzy k means classifying ، به fuzzy k means classifying چی می گن؟ ، fuzzy k means classifying چی می شه؟، واژه fuzzy k means classifying ، معادل fuzzy k means classifying ، fuzzy k means classifying synonym , fuzzy k means classifying definition , fuzzy k means classifying meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 157 میلی ثانیه.