داستان آبیدیک

gaff

gæf


فارسی

1 عمومی:: خنده‌ بلند، قلاب‌ یانیزه‌ خاردار ماهی‌ گیری‌، قهقهه‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: see STAND THE GAFF.

American Heritage Idioms


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code