داستان آبیدیک
معنی کلمه myxedema ، معنی اصطلاح myxedema ، به myxedema چی می گن؟ ، myxedema چی می شه؟، واژه myxedema ، معادل myxedema ، myxedema synonym , myxedema definition , myxedema meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 302 میلی ثانیه.