داستان آبیدیک
معنی کلمه sabbatic year ، معنی اصطلاح sabbatic year ، به sabbatic year چی می گن؟ ، sabbatic year چی می شه؟، واژه sabbatic year ، معادل sabbatic year ، sabbatic year synonym , sabbatic year definition , sabbatic year meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 4334 میلی ثانیه.