داستان آبیدیک
معنی کلمه sabbatical leave ، معنی اصطلاح sabbatical leave ، به sabbatical leave چی می گن؟ ، sabbatical leave چی می شه؟، واژه sabbatical leave ، معادل sabbatical leave ، sabbatical leave synonym , sabbatical leave definition , sabbatical leave meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 362 میلی ثانیه.