داستان آبیدیک
معنی کلمه wave amplitude ، معنی اصطلاح wave amplitude ، به wave amplitude چی می گن؟ ، wave amplitude چی می شه؟، واژه wave amplitude ، معادل wave amplitude ، wave amplitude synonym , wave amplitude definition , wave amplitude meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 299 میلی ثانیه.