داستان آبیدیک
معنی کلمه waveform ، معنی اصطلاح waveform ، به waveform چی می گن؟ ، waveform چی می شه؟، واژه waveform ، معادل waveform ، waveform synonym , waveform definition , waveform meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 249 میلی ثانیه.