داستان آبیدیک
معنی کلمه wavelet ، معنی اصطلاح wavelet ، به wavelet چی می گن؟ ، wavelet چی می شه؟، واژه wavelet ، معادل wavelet ، wavelet synonym , wavelet definition , wavelet meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 335 میلی ثانیه.