داستان آبیدیک
معنی کلمه waveguide ، معنی اصطلاح waveguide ، به waveguide چی می گن؟ ، waveguide چی می شه؟، واژه waveguide ، معادل waveguide ، waveguide synonym , waveguide definition , waveguide meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 284 میلی ثانیه.