G

d͡ʒi


فارسی

1 عمومی:: حرف‌ هفتم‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: gab see GIFT OF GAB.

American Heritage Idioms


معنی کلمه G ، معنی اصطلاح G ، به G چی می گن؟ ، G چی می شه؟، واژه G ، معادل G ، G synonym , G definition , G meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 143 میلی ثانیه.