داستان آبیدیک

hypothyroidism


فارسی

1 عمومی:: کم‌کاری تیروئید

phenylketonuria, followed soon after by screening for congenital hypothyroidism. hypothyroidism, which is one of the most common preventable causes of mental Newborn screening for congenital hypothyroidism should be introduced in all lowand middle-income countries, irrespective of the economic status, as a robust

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: (ط‌ب‌) از كار افتادن‌ یانقص‌ غده‌ درقی‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه hypothyroidism ، معنی اصطلاح hypothyroidism ، به hypothyroidism چی می گن؟ ، hypothyroidism چی می شه؟، واژه hypothyroidism ، معادل hypothyroidism ، hypothyroidism synonym , hypothyroidism definition , hypothyroidism meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 234 میلی ثانیه.