wabble

wæbəl


فارسی

1 عمومی:: یله‌رفتن‌، جنبیدن‌، تلوتلوخوردن‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی


معنی کلمه wabble ، معنی اصطلاح wabble ، به wabble چی می گن؟ ، wabble چی می شه؟، واژه wabble ، معادل wabble ، wabble synonym , wabble definition , wabble meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 363 میلی ثانیه.