Vulvar

vʌlvɑɹ


فارسی

1 عمومی:: (vulval، دارای‌ شكافی‌ شبیه‌ فرج‌، etavluv=) فرج‌ مانند

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه Vulvar ، معنی اصطلاح Vulvar ، به Vulvar چی می گن؟ ، Vulvar چی می شه؟، واژه Vulvar ، معادل Vulvar ، Vulvar synonym , Vulvar definition , Vulvar meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 189 میلی ثانیه.