داستان آبیدیک
معنی کلمه عاجز ، معنی اصطلاح عاجز ، به عاجز چی می گن؟ ، عاجز چی می شه؟، واژه عاجز ، معادل عاجز ، عاجز synonym , عاجز definition , عاجز meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 319 میلی ثانیه.