داستان آبیدیک

عادات

â-dât


english

1 general:: manners, customs, manner

transnet.ir

2 Law:: custom; common custom; usage

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: (fiqh) a. every transaction and dealings in the broad sense of the word that includes marriage and succession and excludes all acts of worship, in this sense synonymous with معاملات which see. b. any exchange of thing or service for consideration

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه عادات ، معنی اصطلاح عادات ، به عادات چی می گن؟ ، عادات چی می شه؟، واژه عادات ، معادل عادات ، عادات synonym , عادات definition , عادات meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 293 میلی ثانیه.