داستان آبیدیک
معنی کلمه bribe taker ، معنی اصطلاح bribe taker ، به bribe taker چی می گن؟ ، bribe taker چی می شه؟، واژه bribe taker ، معادل bribe taker ، bribe taker synonym , bribe taker definition , bribe taker meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 195 میلی ثانیه.