داستان آبیدیک

Brexiteer


فارسی

1 حقوق:: طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ایده‌پرداز خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

مثال،مثال

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: supporter or architect of the withdrawal of Britain from the European Union

مثال

transnet.ir


معنی کلمه Brexiteer ، معنی اصطلاح Brexiteer ، به Brexiteer چی می گن؟ ، Brexiteer چی می شه؟، واژه Brexiteer ، معادل Brexiteer ، Brexiteer synonym , Brexiteer definition , Brexiteer meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 269 میلی ثانیه.