داستان آبیدیک

e learning


فارسی

1 عمومی:: یادگیری الکترونیک

E-Learning and Virtual Learning Platforms: Becoming a CPTM Online The last time I participated in e-learning was in 2003, so I enrolled in the virtual practicum option with a little trepidation. Not only were the pre-practicum e-learning modules effective in grounding me in the CPTM body of knowledge, but the virtual practicum actually gave me the opportunity to discuss and apply that knowledge. While today’s e-learning technology does a lot to bring students together, I also have to give credit to our practicum instructor, whose example taught me several valuable lessons about virtual training facilitation. 3 Common Mistakes that Make E-Learning Less Effective

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code