داستان آبیدیک
معنی کلمه dystrophy ، معنی اصطلاح dystrophy ، به dystrophy چی می گن؟ ، dystrophy چی می شه؟، واژه dystrophy ، معادل dystrophy ، dystrophy synonym , dystrophy definition , dystrophy meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 220 میلی ثانیه.