داستان آبیدیک
معنی کلمه dysregulation ، معنی اصطلاح dysregulation ، به dysregulation چی می گن؟ ، dysregulation چی می شه؟، واژه dysregulation ، معادل dysregulation ، dysregulation synonym , dysregulation definition , dysregulation meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 188 میلی ثانیه.