داستان آبیدیک
معنی کلمه dyspnoea ، معنی اصطلاح dyspnoea ، به dyspnoea چی می گن؟ ، dyspnoea چی می شه؟، واژه dyspnoea ، معادل dyspnoea ، dyspnoea synonym , dyspnoea definition , dyspnoea meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 193 میلی ثانیه.