داستان آبیدیک
معنی کلمه dysphoria ، معنی اصطلاح dysphoria ، به dysphoria چی می گن؟ ، dysphoria چی می شه؟، واژه dysphoria ، معادل dysphoria ، dysphoria synonym , dysphoria definition , dysphoria meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 192 میلی ثانیه.