داستان آبیدیک
معنی کلمه dysuria ، معنی اصطلاح dysuria ، به dysuria چی می گن؟ ، dysuria چی می شه؟، واژه dysuria ، معادل dysuria ، dysuria synonym , dysuria definition , dysuria meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 141 میلی ثانیه.