داستان آبیدیک

electrophysiologic


فارسی

1 عمومی:: الکتروفیزیولوژیک

The component of the CMR on which they act is electrophysiologic function. Electrophysiologic responsive- ness also varies. might logically be expected to be of benefit to brain regions in which oxygen delivery is inadequate to meet normal demands but is sufficient to allow energy consumption by some ongoing electrophysiologic activity (i.e. Although barbiturates reduce only the component of the CMR associated with electrophysiologic work (approximately 60% of the CMRO2 in the awake state), hypothermia causes a reduction in both electrophysiologic energy consumption and energy utilization related to the maintenance of cellular integrity; mild hypothermia may preferentially suppress the latter.299 A substantial number of laboratory studies have demon- strated that mild degree of hypothermia (2蚓-4蚓) during an episode of ischemia can confer substantial protection as histologically measured.269,270 In addition, hypothermia initiated in the immediate postischemic period confers a protective benefit.300

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code