داستان آبیدیک

hypothyroidism


فارسی

1 عمومی:: کم‌کاری تیروئید

phenylketonuria, followed soon after by screening for congenital hypothyroidism. hypothyroidism, which is one of the most common preventable causes of mental Newborn screening for congenital hypothyroidism should be introduced in all lowand middle-income countries, irrespective of the economic status, as a robust

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: (ط‌ب‌) از كار افتادن‌ یانقص‌ غده‌ درقی‌

شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code