داستان آبیدیک

معنی‌های پیشنهادی کاربران

سعید دهقانی 22 بهمن 1397
--نام کلمه: hypotyposis شناسه کلمه: 47737/85b3f39f-14d1-4295-9197-036e13f8300b ================================================================ معنی جدید پیشهاد شده ===>> این واژه در متون کلاسیک مسیحیت به معنای اصطلاحی زیر است: رساله ای در غیبت عیسی. ================================================================
0    0
سعید دهقانی 22 بهمن 1397
--نام کلمه: hypotyposis شناسه کلمه: 47737/85b3f39f-14d1-4295-9197-036e13f8300b ================================================================ معنی جدید پیشهاد شده ===>> این واژه در متون کلاسیک مسیحیت به معنای اصطلاحی زیر است: رساله ای در غیبت عیسی. ================================================================
0    0
« 1 » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code