داستان آبیدیک
معنی کلمه ruthlessness ، معنی اصطلاح ruthlessness ، به ruthlessness چی می گن؟ ، ruthlessness چی می شه؟، واژه ruthlessness ، معادل ruthlessness ، ruthlessness synonym , ruthlessness definition , ruthlessness meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 215 میلی ثانیه.