داستان آبیدیک
معنی کلمه s wave ، معنی اصطلاح s wave ، به s wave چی می گن؟ ، s wave چی می شه؟، واژه s wave ، معادل s wave ، s wave synonym , s wave definition , s wave meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 240 میلی ثانیه.