داستان آبیدیک

wader


فارسی

1 عمومی:: مرغ‌ دراز پا، راه‌ رونده‌ در اب‌

شبکه مترجمین ایران

2 ورزش و تربیت بدنی:: ویدر, لباس یا کفش مخصوص رفتن به داخل آب برای ماهیگیری منظور لباس غواصی نیست بلکه کفش و لباس ضد آب ماهیگیری است مانند آنچه در تصویر می‌بینید.

کتاب اصول و فنون ماهیگیری ورزشی تالیف عبدالعلی یزدانی


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code