داستان آبیدیک

معنی‌های پیشنهادی کاربران

xpkLoRel 27 آبان 1401
555
3    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
3    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
-5) OR 912=(SELECT 912 FROM PG_SLEEP(15))--
3    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
@@mbhim
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
1����%2527%2522
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
1'"
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
WxtmWB3E')) OR 701=(SELECT 701 FROM PG_SLEEP(15))--
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
tSU5mEJb') OR 272=(SELECT 272 FROM PG_SLEEP(15))--
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
7QZ2DQqL' OR 75=(SELECT 75 FROM PG_SLEEP(15))--
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
-1)) OR 527=(SELECT 527 FROM PG_SLEEP(15))--
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
Qap94bbd')); waitfor delay '0:0:15' --
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
KcoNvS4C'); waitfor delay '0:0:15' --
2    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
-5 OR 895=(SELECT 895 FROM PG_SLEEP(15))--
2    1
« 1 2 3 » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code