داستان آبیدیک
معنی کلمه Infraction ، معنی اصطلاح Infraction ، به Infraction چی می گن؟ ، Infraction چی می شه؟، واژه Infraction ، معادل Infraction ، Infraction synonym , Infraction definition , Infraction meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 207 میلی ثانیه.