داستان آبیدیک
معنی کلمه Wave Band ، معنی اصطلاح Wave Band ، به Wave Band چی می گن؟ ، Wave Band چی می شه؟، واژه Wave Band ، معادل Wave Band ، Wave Band synonym , Wave Band definition , Wave Band meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 308 میلی ثانیه.