داستان آبیدیک
معنی کلمه azygos vein ، معنی اصطلاح azygos vein ، به azygos vein چی می گن؟ ، azygos vein چی می شه؟، واژه azygos vein ، معادل azygos vein ، azygos vein synonym , azygos vein definition , azygos vein meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 4109 میلی ثانیه.