داستان آبیدیک
معنی کلمه gab up a storm ، معنی اصطلاح gab up a storm ، به gab up a storm چی می گن؟ ، gab up a storm چی می شه؟، واژه gab up a storm ، معادل gab up a storm ، gab up a storm synonym , gab up a storm definition , gab up a storm meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 218 میلی ثانیه.