داستان آبیدیک
معنی کلمه hysteresis ، معنی اصطلاح hysteresis ، به hysteresis چی می گن؟ ، hysteresis چی می شه؟، واژه hysteresis ، معادل hysteresis ، hysteresis synonym , hysteresis definition , hysteresis meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 164 میلی ثانیه.