داستان آبیدیک
معنی کلمه hysteresis damper ، معنی اصطلاح hysteresis damper ، به hysteresis damper چی می گن؟ ، hysteresis damper چی می شه؟، واژه hysteresis damper ، معادل hysteresis damper ، hysteresis damper synonym , hysteresis damper definition , hysteresis damper meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 216 میلی ثانیه.