داستان آبیدیک
معنی کلمه hysteresis effect ، معنی اصطلاح hysteresis effect ، به hysteresis effect چی می گن؟ ، hysteresis effect چی می شه؟، واژه hysteresis effect ، معادل hysteresis effect ، hysteresis effect synonym , hysteresis effect definition , hysteresis effect meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 248 میلی ثانیه.