داستان آبیدیک
معنی کلمه hysteresis loop ، معنی اصطلاح hysteresis loop ، به hysteresis loop چی می گن؟ ، hysteresis loop چی می شه؟، واژه hysteresis loop ، معادل hysteresis loop ، hysteresis loop synonym , hysteresis loop definition , hysteresis loop meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 234 میلی ثانیه.