داستان آبیدیک
معنی کلمه hysteretic model ، معنی اصطلاح hysteretic model ، به hysteretic model چی می گن؟ ، hysteretic model چی می شه؟، واژه hysteretic model ، معادل hysteretic model ، hysteretic model synonym , hysteretic model definition , hysteretic model meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 226 میلی ثانیه.