داستان آبیدیک
معنی کلمه informational competency ، معنی اصطلاح informational competency ، به informational competency چی می گن؟ ، informational competency چی می شه؟، واژه informational competency ، معادل informational competency ، informational competency synonym , informational competency definition , informational competency meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 254 میلی ثانیه.