داستان آبیدیک
معنی کلمه informatique ، معنی اصطلاح informatique ، به informatique چی می گن؟ ، informatique چی می شه؟، واژه informatique ، معادل informatique ، informatique synonym , informatique definition , informatique meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 308 میلی ثانیه.