داستان آبیدیک
معنی کلمه informationalization ، معنی اصطلاح informationalization ، به informationalization چی می گن؟ ، informationalization چی می شه؟، واژه informationalization ، معادل informationalization ، informationalization synonym , informationalization definition , informationalization meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 241 میلی ثانیه.