داستان آبیدیک
معنی کلمه informativeness ، معنی اصطلاح informativeness ، به informativeness چی می گن؟ ، informativeness چی می شه؟، واژه informativeness ، معادل informativeness ، informativeness synonym , informativeness definition , informativeness meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 264 میلی ثانیه.