داستان آبیدیک
معنی کلمه jabber ، معنی اصطلاح jabber ، به jabber چی می گن؟ ، jabber چی می شه؟، واژه jabber ، معادل jabber ، jabber synonym , jabber definition , jabber meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 197 میلی ثانیه.