داستان آبیدیک
معنی کلمه jaberer ، معنی اصطلاح jaberer ، به jaberer چی می گن؟ ، jaberer چی می شه؟، واژه jaberer ، معادل jaberer ، jaberer synonym , jaberer definition , jaberer meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 243 میلی ثانیه.